Terma & Syarat

Terma dan Syarat
1. Pastikan maklumat yang anda berikan adalah TEPAT dan BENAR kerana notifikasi sebutharga akan dihantar melalui EMAIL dan TELEFON anda
2. Pihak Adamo Vending Supply Sdn Bhd TIDAK akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak lain mengikut AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI MALAYSIA 2010
3. Pihak Adamo Vending Supply Sdn Bhd berhak mengambil tindakan sekiranya didapati maklumat anda adalah PALSU